artikel Kosten

Alle informatie over de kosten die in verband staan met een onteigening en de onteigeningsprocedure.

Vergoeding van advocaatkosten in de onteigening

kosten advocaat, onteigening, artikel 50 Onteigeningswet

Een onteigening is een ingrijpende gebeurtenis, en voor de betrokken eigenaren en gebruikers meestal een eenmalige ervaring. Eigenaren en gebruikers hebben bij een onteigening daarom vaak behoefte aan professionele bijstand om goed op te treden in de onteigeningsprocedure. Deze bijstand kan worden verleend door een advocaat (in de gerechtelijke procedure is dit zelfs noodzakelijk) en/of…