Advocaat voor onteigening bij de doortrekking A15 Nijmegen – Arnhem

onteigening a15 advocaat arnhem

Zijn uw gronden nodig voor de ‘doortrekking A15’? Heeft u een kennisgeving ontvangen dat u een zienswijze kunt indienen tegen de voorgenomen onteigening? In dit artikel en andere artikelen licht ik u toe waar u bij uw zienswijze aan moet denken. Meer informatie nodig? U mag mij altijd bellen of ik kom kosteloos bij u…

Vergoeding van advocaatkosten in de onteigening

kosten advocaat, onteigening, artikel 50 Onteigeningswet

Een onteigening is een ingrijpende gebeurtenis, en voor de betrokken eigenaren en gebruikers meestal een eenmalige ervaring. Eigenaren en gebruikers hebben bij een onteigening daarom vaak behoefte aan professionele bijstand om goed op te treden in de onteigeningsprocedure. Deze bijstand kan worden verleend door een advocaat (in de gerechtelijke procedure is dit zelfs noodzakelijk) en/of…

Tips voor een zienswijze in de onteigeningsprocedure

zienswijze tips, onteigening, onteigeningswet, onteigenen, onteigeningsprocedure, administratieve procedure, kroon

In de administratieve procedure van de onteigening krijgen belanghebbenden de mogelijkheid om hun mening in de vorm van een zienswijze naar voren te brengen bij ‘de Kroon’. Van deze mogelijkheid wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Op veel argumenten gaat de Kroon niet in. Niet omdat ze daar geen zin in heeft, maar omdat het niet haar…

Hoe verloopt de administratieve procedure onteigening?

onteigening, Kroon, onteigeningsbesluit, Koninklijk Besluit, KB, afdeling 3.4 Awb, zienswijze, administratieve procedure

Als de overheid uw grond of gebouw wil kopen voor de aanleg van een weg, spoorweg, woonwijk of een bedrijventerrein dan krijgt u een schadevergoeding aangeboden. Wordt u het niet eens over de verkoop en de schadevergoeding dan begint de overheid met het onteigenen door het starten van de administratieve  onteigeningsprocedure. De administratieve procedure Nadat de overheid…