Hoe verloopt de administratieve procedure onteigening?

onteigening, Kroon, onteigeningsbesluit, Koninklijk Besluit, KB, afdeling 3.4 Awb, zienswijze, administratieve procedure

Als de overheid uw grond of gebouw wil kopen voor de aanleg van een weg, spoorweg, woonwijk of een bedrijventerrein dan krijgt u een schadevergoeding aangeboden. Wordt u het niet eens over de verkoop en de schadevergoeding dan begint de overheid met het onteigenen door het starten van de administratieve  onteigeningsprocedure. De administratieve procedure Nadat de overheid…